Tìm hiểu hiện tượng sự tự sinh của một số loài muỗi

Tìm hiểu hiện tượng sự tự sinh của một số loài muỗi

Phát hiện mới cho thấy, loài muỗi có tên culex modestus đã thích nghi được với cuộc sống dưới lòng đất, đặc biệt với những ống thoát nước không dùng đến hay ở những hố rác tự hoại.

Tìm hiểu hiện tượng sự tự sinh của một số loài muỗi

Tìm hiểu hiện tượng sự tự sinh của một số loài muỗi

Bước đột phá trong quá trình nghiên cứu của một số chuyên gia sinh học là nếu loài muỗi có được một bữa ăn máu, nó sẽ không chích sau khi đã đẻ mẻ trứng đầu tiên. Đây là loài muỗi được xem như là duy nhất ở Úc có biểu hiện này.

Ngoài ra, các nhà khoa học đã phát hiện thêm một số loài muỗi ngoại lai và bí mật của chúng là không cần một bữa ăn máu trước khi đẻ trứng.

Nhận định thu được từ kết quả nghiên cứu, theo như thông thường chúng ta nắm được, muỗi là loài sinh sản nhanh và thường sinh sản ở các khu vực ẩm ướt như ao hồ, đầm lầy, bụi cây…

Phát hiện mới cho thấy, loài muỗi có tên culex modestus đã thích nghi được với cuộc sống dưới lòng đất, đặc biệt với những ống thoát nước không dùng đến hay ở những hố rác tự hoại.

Loài muỗi có thẻ đẻ trứng mà không cần chính máu trước đó.

Trong khi hầu hết các loài muỗi gây hại cần máu để đẻ trứng thì các con cái của loài muỗi culex molestus này có thẻ đẻ trứng mà không cần máu, bởi vì chúng có thể sử dụng những loài chất dinh dưỡng được tích trữ trước đó trong vòng đời của chúng.

Những đặc điểm sinh học lạ lùng và khác thường của loài muỗi culex molestus này cho thấy người dân ở các thành phố đặc biệt là ở các thành phố lớn đông đúc như thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội cần xem xét kỹ khả năng thích nghi của chúng khi thiết kế những hệ thống trữ nước, lắp đặt các hệ thống lưới chống muỗi ở khu vực bể nước, khu vực chứa nước của mình nhằm ngăn chặn quá trình sinh sôi phát triển mạnh của loài muỗi này, cũng như bảo vệ nguồn nước sạch.

loài muỗi culex molestus được cho là du nhập vào thập niên 1940 khi chúng tháp tùng các binh sĩ của Mỹ đến nước ta.